ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค
...
สถาบันพัฒนาฝึกฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จัดฝึกอาชีพ 11 สาขา
[ 22 สิงหาคม 2562 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
ก.แรงงาน จับมือนิปปอนเพนต์ ปั้นสุดยอดช่างสีรถยนต์
[ 4 ตุลาคม 2562 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ
.