ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 27 | ทั้งหมด : 627
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 2 42 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  3 การใช้โปรแกรมMITSUBISHIPLC&GxWork3 30 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  4 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  5 ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
  6 การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมระดับ1 30 23 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สมัคร
  7 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ สมัคร
  8 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 24 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  9 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
  10 แผนกแม่บ้าน(Housekeeping)ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร สมัคร
  11 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ2 30 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
  12 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
  13 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สมัคร
  14 การจักสาน (กระติ๊บข้าว) 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
  15 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  16 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก(ฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์) 30 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สมัคร
  17 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  18 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  19 การทำขนมไทย 18 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สมัคร
  20 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  21 การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  22 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 25 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  23 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัคร
  24 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 627 รายการ